Lauko pavėsinės įrengimas Gegutės kaime

Projekto tikslas

Projekto tikslas būtų turėti mokyklos aikštyne atvirą lauko pavėsinę, kurią panaudotum kaip sceną švenčių

metu, vasaros laiku vesti edukacijas ir taip sudominti svečius grįžti į mūsų gražią ir darnią bendruomenę,

priimti žmonių grupes „Dzūkijos piliakalnių kelias“ kartu pasisvečiuoti, pasivaišinti žolelių arbata, žuviene.

Tuo pačiu išspręstume problemą dėl scenos nuomos paieškom, nors esam aktyvūs, bet finansavimo

neturim todėl būtum laimingi įgyvendindami jau seniai sugalvotą savo norą.

Norim ne tik mes džiaugtis ir didžiuotis ežeringom vietovėm, nuostabiu piliakalniu, Juozo Zdebskio

muziejumi, bet viską norim parodyti Jums mūsų svečiams, kartu garsindami ne tik save bet ir visą Lazdijų

rajoną, kuriam atstovaujam visuose renginiuose.

Projekto nauda

Tikimės pritraukti kuo daugiau svečių, ekskursijų, kad visi pažintų mūsų regioninį parką. Garsinam nedidelį savo Gegutės kaimą, kuris įsikūręs regioniniame parke, kuriame gyveno ir dabar yra įrengtas Juozo Zdebskio muziejus. Mes kuriam įvairius renginius, kuriais atstovaujam mūsų Lazdijų rajoną.

Idėjų bankas