Skelbiamas pakartotinis balsavimas už dalyvaujamojo biudžeto projektus. Sulaukus skundų dėl galimai nesąžiningo balsavimo, Lazdijų rajono savivaldybės bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai kurti ir plėsti, projektų idėjų atrankos konsultacinė darbo grupės sprendimu ankstesni rezultatai buvo anuliuoti, o taryboje – patikslinta balsavimo tvarka.

Praėjusią savaitę posėdžiavusi rajono taryba patvirtino Lazdijų rajono savivaldybės bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai kurti ir plėsti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo pakeitimus.

Balsuojantis asmuo turi nurodyti šiuos duomenis: vardas ir pavardė, gimimo data, deklaruota gyvenamoji vieta. Siekiant užtikrinti balsavimo sąžiningumą balsavimo metu, balsavimo procedūroje ribojamas balsavimų limitas iš vieno kompiuterio IP adreso iki 3 balsavimų

Primename, kad balsuoti gali visi savivaldybės gyventojai (ne jaunesni negu 16 metų), deklaravę gyvenamąją vietą Lazdijų rajono savivaldybėje. Vienas gyventojas turi teisę balsuoti už visus atrinktus projektus, atiduodamas po vieną balsą už kiekvieną projektą.

Pakartotiniame balsavime dalyvauja visi šiais metais pateikti projektai, kurie atitiko keliamus reikalavimus. Tokių iš 24 buvo 20.

Projektų aprašymus rasite: https://www.lazdijai.lt/data/public/uploads/2023/06/projektu-aprasymai-balsavimui.pdf

Balsuoti galite: https://www.manoapklausa.lt/apklausa/1534158261/

Balsavimas vyksta iki š. m. rugsėjo 17 d. imtinai.

Daugiausia gyventojų balsų gavę 3 projektai bus tvirtinami savivaldybės mero potvarkiu. Šiems projektams įgyvendinti skiriama iki 20 tūkstančių eurų kiekvienam. Projektų tvirtinama ir gyvendinama gali būti ir daugiau, tačiau neturi būti viršyta savivaldybės biudžete numatyta lėšų suma.

Daugiausia gyventojų balsų gavusius projektus įgyvendina savivaldybės administracija. Projektai turi būti įgyvendinti per 12 mėn. nuo projektų patvirtinimo datos.

Būkite aktyvūs! Taip pat prašome padėti rajono senjorams išreikšti savo nuomonę – užsukę į svečius pas vyresnio amžiaus artimuosius, parodykite, kaip reikia balsuoti.